„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Auklėtojų etnografinis ansamblis. Organizatorė direktorė Dalia Mačiukienė.

Svečiuose Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai.

II jaunesniosios grupės vaikų ratelis „Tek saulelė pro langelį“. Meninio ugdymo pedagogė Aldona Ramoškienė ir auklėtoja Edita Lasienė.

Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų atliekamas liaudies šokis „Klumpakojis“.

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedaogogai, po metodinės dienos „Etnokultūrinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-04-22