„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Panevėžio mero V. Satkevičiaus sveikinimas bendruomenę, 50-ojo jubiliejaus proga
Mero padėka lopšelio-darželio „Žibutė” direktorei Daliai Mačiukienei
Tėvų komiteto atstovų sveikinimas: A. Šimoliūnienė, G. Česevičienė

„Žiemos šokis” Priešmokyklinės grupės vaikai,
auklėtoja — Erika Čepinskaitė.
2011-12-16