„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Naujienos

Metodinė diena „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“

2016-06-02.

Svečiai iš Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ pedagogai stebėjo vyresniosios grupės vaikų ir auklėtojų  inscinizaciją-vaidinimą „Žemės prašymas“.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės: Edita Lasienė, Sandra Belazaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė.

Akcija „Taikos glėbys“ auklėtinių 2016 m. birželio 1 d. 11.00 val. piešimas antasfalto „Taikos gėlė“ ir apsikabinimas darželio teritorijoje.

Auklėtojų etnografinis ansamblis. Organizatorė direktorė Dalia Mačiukienė.

Svečiuose Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai.

II jaunesniosios grupės vaikų ratelis „Tek saulelė pro langelį“. Meninio ugdymo pedagogė Aldona Ramoškienė ir auklėtoja Edita Lasienė.

Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų atliekamas liaudies šokis „Klumpakojis“.

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedaogogai, po metodinės dienos „Etnokultūrinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-04-22

Vyresniosios grupės auklėtinių šventinė — koncertinė programa, šokis „Miško pasaka“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

2016-03-18

Panevėžio Bendruomenės rūmuose.

Rengė: meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė, auklėtoja — Aušra Žaromskienė

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai parengė kvalifikacijos tobulinimo programą „Edukacinės aplinkos, užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymą“, apsilankant Pamario krašte Šilutės miesto lopšelyje-darželyje „Žibutė“. 2015-12-09 pedagogai stebėjo edukacines aplinkas įvairaus amžiaus grupėse, susipažino su sveikatingumo kompleksu, organizuojama veikla. Vyrauja paslaugų įvairovė – logopedo socialinio pedagogo paslaugos. Judesio korekcijos mokytojo ir ritminio masažo paslaugos vaikams.

„Lašelių“ ir „Boružėlių“ grupių pramoga „Grybs grybs baravyks“

Organizatorė: auklėtoja — Jolanta Nebilevičienė.

Akcija: „Kamštelių vajus 2015“

Atsakingos:  auklėtoja – Rasa Stulpinienė ir prtieršmokyklinio ugdymo pedagogė – Daiva Galvonienė.

Surinkta 30,3 kg. kamštelių.

Gautos dovanos – knygos.

2015-10-09

Mokytojų dienos proga, direktorė  įteikė padėkos raštą, pasirašytą Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo, auklėtojai-metodininkei – Editai Lasienei.

Darbuotojų ekskursija mokytojų dienos proga:

Plungės rajonas:
Energetinių labirintų parkas, Perkūno ąžuolas, piliakalnis.

2015-10-04.

Priešmokyklinės grupės vaikai Pasvalio krašto muziejuje

2015-09-23