„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Žemės dienos minėjimo šventė.
Parengė: auklėtoja — Rasa Stulpinienė 

Meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė.
Vyresniosios grupės „Lašeliai“ vaikų šokis „Lyja lyja lietus“ (S.V. Bartaška).
Vaikai ir auklėtoja — Inga Zelionkienė.  
2015-03-20

Susitikimas su policijos draugu — šunimi Amsiu.
Policininkės pamokymai, kaip būti geram policininkui.
vaikų estafetės su policininkų draugu — šunimi Amsiu.
Vaikai policijos automobilyje.  
2015-03-18

Kovo 11 šventinio rytmečio „Dainuokim ir šokim mažieji lietuvaičiai“
Organizatorė — priešmokyklinio ugdymo pedagogė — Daiva Galvonienė.
Lietuvių liaudies pasakos „Jūratė ir Kastytis“
Herojė — „Jūratė“ — ugdytinė — Estela  Paipelytė.
Lietuvių liaudies pasaka „Sigutė“
Herojė — „Sigutė“ — ugdytinė — Ula Archipovaitė.
Meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė.
„Meškučių“ grupės lietuvių liaudies ratelis „Žilvytis“,
auklėtoja — Sandra Belazaravičienė.
„Nykštukų“ grupės lietuvių liaudies šokis „Kiškelis bebėgdamas“,
auklėtoja — Aušra Žaromskienė.
„Lašelių“ grupės lietuvių liaudies šokis „Kalvelis“,
auklėtoja — Rasa Stulpinienė.

Kaziuko mugės rungtys: siūlų vyniojimas
Organizatorė — auklėtoja — Inga Abduveleva
Lietuvių liaudies  šokis „Audejėlė“
Lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenės prekyba Kaziuko mugėje.
2015-03-03

kaunas
kaunas
Aperture: 8.4Camera: FinePix T200Iso: 100Orientation: 1

Kolektyvo išvyka į Kauną.
Prie Pažaislio vienuolyno.
Organizatorė — direktorė — Dalia Mačiukienė.
2015-02-21

Užgavėnių ratelis „Ožys ant svieto stovėjo“   
Auklėtoja — Aušra Žaromskienė;
Meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė.
Baisiausios kaukės apdovanojimas. Ugdytinis — Deividas Klimavičius.
Lašininis buvo auklėtoja — Sandra Belazaravičienė.
Lašininio (auklėtoja — Sandra Belazaravičienė) ir Kanapinio (auklėtoja — Inga Zelionkienė) vaikų estefetės.
Judesio demonstravimas.
2015-02-17

Minėjimo Sausio 13-os dienos vedėja auklėtoja — Danutė Pankevičienė
Žuvusių pagerbimas, žvakučių uždegimas — auklėtoja — Danutė Pankevičienė
Vaikų dainos apie didvyrius. Estela Paipelytė ir Ūla Archipovaitė
Meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė
2015-01-13

Kraštotyros muziejuje, „Lašelių“ grupės vaikai

„Kalėdų belaukiant“

2014-11-27

„Lašelių“ ir „Smagučių“grupių sveikatos valandėlė salėje.

Visuomenės sveikatos biuro kineziterapiautė.
2014-11-25

Priešmokyklinės grupės vaikų ir pedagogų, panaudojant IKT atviros veiklos stebėjimas
Apsilankymas Ramygalos lopšelyje-darželyje „Gandriukas“:
Ramygalos darželio direktorė — A. Simonavičienė,
Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ auklėtojos:
I. Abduveleva ir E. Lasienė,
direktorės pavaduotoja ugdymui — E. Miežinienė ir direktorė — Dalia Mačiukienė.
2014-10-27