„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Rytmetys: „Vasaros pasaka“, sutinkant rugsėjo pirmą.

Organizatorės: Meninio ugdymo pedagogė – Aldona Ramoškienė,

auklėtoja Aušra Žaromskienė.  

„Nykštukų“, „Smagučių“ ir „Meškučių“ grupės vaikų ekskursija į Alpakų ūkį.

Panevėžio miesto gimtadienis 513, dalyvių eisena.

Kolektyvo išvyka: Perloja – Marcinkonys – Zervynos – Senoji Varėna – Žiūrai – Čepkelė
Organizatorė direktorė Dalia Mačiukienė.
2016-06-04.

Metodinė diena „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“

2016-06-02.

Svečiai iš Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ pedagogai stebėjo vyresniosios grupės vaikų ir auklėtojų  inscinizaciją-vaidinimą „Žemės prašymas“.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogės: Edita Lasienė, Sandra Belazaravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė.

Akcija „Taikos glėbys“ auklėtinių 2016 m. birželio 1 d. 11.00 val. piešimas antasfalto „Taikos gėlė“ ir apsikabinimas darželio teritorijoje.

Auklėtojų etnografinis ansamblis. Organizatorė direktorė Dalia Mačiukienė.

Svečiuose Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai.

II jaunesniosios grupės vaikų ratelis „Tek saulelė pro langelį“. Meninio ugdymo pedagogė Aldona Ramoškienė ir auklėtoja Edita Lasienė.

Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų atliekamas liaudies šokis „Klumpakojis“.

Šilutės lopšelio-darželio „Žibutė“ ir Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedaogogai, po metodinės dienos „Etnokultūrinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-04-22

Vyresniosios grupės auklėtinių šventinė — koncertinė programa, šokis „Miško pasaka“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti.

2016-03-18

Panevėžio Bendruomenės rūmuose.

Rengė: meninio ugdymo pedagogė — Aldona Ramoškienė, auklėtoja — Aušra Žaromskienė

Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ pedagogai parengė kvalifikacijos tobulinimo programą „Edukacinės aplinkos, užtikrinančios kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymą“, apsilankant Pamario krašte Šilutės miesto lopšelyje-darželyje „Žibutė“. 2015-12-09 pedagogai stebėjo edukacines aplinkas įvairaus amžiaus grupėse, susipažino su sveikatingumo kompleksu, organizuojama veikla. Vyrauja paslaugų įvairovė – logopedo socialinio pedagogo paslaugos. Judesio korekcijos mokytojo ir ritminio masažo paslaugos vaikams.

„Lašelių“ ir „Boružėlių“ grupių pramoga „Grybs grybs baravyks“

Organizatorė: auklėtoja — Jolanta Nebilevičienė.