„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ įvyko visuotinis tėvų susirinkimas, kuriame Finansinių Sprendimų agentūros specialistai pristatė pranešimą „Finansiniai įrankiai Lietuvoje. Valstybės lengvatos šeimoms“ įstaigos darbuotojams ir tėvams. Įstaigos vaikų maitinimo ir higienos specialistė pristatė tėvams sveikatai palankios mitybos meniu darželyje. Darželio direktorė pristatė atliktą vaikų mitybos tyrimą bei vasarą įstaigą lankysiančių ugdytinių tvarką.

„Žibutės“ vaikai dalyvavo konkurso „Sveikiname Lietuvą“ baigiamąjame renginyje, kuris vyko Šiaurinėje bibliotekoje.

„Kamuolio diena 2018“. Organizatorė auklėtoja Rasa Stulpinienė.

Lopšelyje-darželyje „Žibutė“ įvyko visuotinis tėvų susirinkimas.

Boružėlių“ grupės vaikų ekskursija į Pasvalio kraštotyros muziejų, edukacinė programa „Spalvos ir spalviukai“.

Išdekoravome dar vieną darželio lauko sieną.

„Nykštukų“ grupės ugdytinės Austėjos Lukaitės mama Karolina padovanojo įstaigai tujas, kurias pasodinome įstaigos kieme.

Jurginių šventė darželyje, pasodinome tėvelių, darbuotojų padovanotų darželiui 40 jurginų.

Akcija „Mes bėgam 2018“

„Boružėlių“ (viduriniosios) grupės vaikai vaidino Ukrainiečių liaudies pasaką „Pirštinė“. „Smagučių“ (priešmokyklinės) grupės vaikai inscianizavo M. Vainilaičio eilėraščių motyvais pasaką „Kiškių pasakaitė“.