„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Reikalingas vyr. buhalteris

2019.02.08

Lopšelis-darželis „Žibutė“ skelbia konkursą vyr. buhalterio pareigoms eiti A2, B lygio pareigybei (1 etatas).

 

Reikalavimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (A2).

2. Turėti ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų (B).

3. Išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, LR biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus.

4. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršykle, buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“.

 

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

1. Darbo patirtis biudžetinėje švietimo įstaigoje.

 

Dokumentų pateikimo būdas: elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

1.Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma sistemoje).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

 

Dokumentai teikiami iki vasario 19 d. elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbiui el. paštu ir telefonu. Pokalbis planuojamas vasario 21 dieną.

 

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo).

 

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt., įstaigos internetinėje svetainėje www.zibute.eu.

 

Išsamesnė informacija telefonu (8 45) 464 530, arba el. p. panzibute@gmail.com.panevezys.lm.lt.

 

 

Direktorė Loreta Simanavičienė