„Žibutė“
Panevėžio lopšelis-darželis

Pušaloto g. 26, LT – 35134, Panevėžys, Tel.: (8-45) 464313

Tėvų popietė-diskusija tema: „Ikimokyklinio, priešmokyklinio vaiko ugdymo(si) aktualijos“ įstaigos salėje. 2018-11-15

Pristatyti pranešimai:

„Būdai ir metodai veikti kartu su tėvais“

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų ekologinis ugdymas(is) per patyrimą“

„Inovatyvūs pilietiškumo ugdymo būdai ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

„Ką regi vaizduotė“

„Personalo motyvacija“

„Vaikų mitybos anketinės apklausos analizė“

„Pedagogo kūrybiškumo kompetencija įstaigoje“